Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
Тэргүүлэгчид
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018/06/21
Төслийн удирдах хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2018/06/21
Төслийн удирдах хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2018/06/21
Хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2018/06/13
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018/06/13
Дэд хөтөлбөр батлах тухай 2018/06/13
Нийслэлийн өмчид хөрөнгө бүртгэх тухай 2018/06/13
Барилга байгууламж акталж, нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хасах тухай 2018/06/13
2018 онд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын жагсаалтад өөрчлөлт оруулах тухай 2018/06/06
Тогтоол хүчингүй болгож, нийслэлийн өмчид хөрөнгө бүртгэх тухай 2018/06/06
Итгэлцүүрийг хэрэглэх бүс, дэд бүс тогтоох тухай 2018/05/23
Эзэмшил газрын зориулалтыг өөрчилж, хамтран эзэмшигч нэмэх тухай 2018/05/23
Барилга акталж, нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хасах тухай 2018/05/23
Улаанбаатар хотын авто замын хөдөлгөөний ачааллыг бууруулах зарим арга хэмжээний тухай 2018/05/23
Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрыг өөрчлөн байгуулах тухай 2018/05/23
Төрийн өмчид хөрөнгө шилжүүлэх тухай 2018/05/23
Барилга байгууламж, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг акталж, нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хасах тухай 2018/05/09
Барилга байгууламж, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг акталж, нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хасах тухай 2018/05/09
Нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай 2018/05/09
Нийслэлийн өмчид хөрөнгө бүртгэн авах тухай 2018/05/09
Нийслэлийн өмчид хөрөнгө бүртгэн авах тухай 2018/05/09
Алтан-Өлгий дэх оршуулгын газрын хамгаалалтын бүсийг шинэчлэн тогтоох тухай 2018/05/09
Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаах иргэдийн тоог тогтоох тухай 2018/05/03
Барилга байгууламж, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг акталж, нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хасах тухай 2018/04/09
Түрээсийн төлбөрийн доод жишиг үнийг шинэчлэн тогтоох тухай 2018/04/09
Нийслэлийн өмчид хөрөнгө бүртгэн авах тухай 2018/04/09
Нийслэлийн өмчид хөрөнгө бүртгэн авах тухай 2018/04/09
“Авто худалдааны цогцолбор” ОНӨААТҮГ-ыг өөрчлөн зохион байгуулах тухай 2018/03/23
Замын цагдаагийн газрын ойролцоо гүүрэн гарц барих төслийн ажлыг эрчимжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018/03/23
Барилга акталж, нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хасах тухай 2018/02/07
Нийслэлийн хөдөө аж ахуйн салбарын шилгүүдийг шалгаруулах тухай 2018/02/07
Нэрэмжит болгох тухай 2018/01/31
Барилга худалдан авах эрх олгох тухай 2018/01/24
Нийслэлийн өмчид хөрөнгө бүртгэн авах тухай 2018/01/10
Агаарын бохирдлыг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018/01/10
Нийслэлийн сонгуулийн хороо байгуулах тухай 2017/02/14
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017/02/14
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017/02/14
Иргэний зөвлөлийн орон тоог өөрчлөх тухай 2017/02/14
Тооллогын нэгдсэн дүнг баталгаажуулах тухай 2017/02/14
Журам батлах тухай 2017/02/14
Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрыг өөрчлөн байгуулах тухай 2017/02/14
“Улаанбаатар хотын Захирагчийн гэр хороолол дахь ажлын алба” нийслэлийн төсөвт үйлдвэрийн газрыг татан буулгах тухай 2017/02/14
“Гэр хорооллын орон сууцжуулах төсөл” орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрыг татан буулгах тухай 2017/02/14
Талбайн нэр сэргээх тухай 2017/02/14
Эрдэмтдийн зөвлөлийг байгуулж ажиллах тухай 2017/02/14
Зөвлөх зөвлөлийг байгуулж ажиллах тухай 2017/02/14
Экспертийн зөвлөл байгуулах тухай 2017/02/14
Журам батлах тухай 2017/02/14
Журам шинэчлэн батлах тухай 2017/02/14
Холбоо барих
Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, жанжин Д.Сүхбаатарын нэрэмжит талбай 7
Холбоо барих утас: 70119921 /ХМОНХХ/
Имэйл хаяг: info@citycouncil.mn
Copyright © 2019 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.