Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
Тэргүүлэгчид
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2018/06/13

 

НИЙСЛЭЛИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН

ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

 

 

2018 оны 06 сарын 13 өдөр                            Дугаар 92                              Улаанбаатар хот

 

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.4, 25 дугаар зүйлийн 25.1 дэх хэсгийг үндэслэн Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:

            1.Улаанбаатар хотын хөгжлийн сан, Нийслэлийн орон сууц, дэд бүтцийн бодлогын зөвлөл байгуулах тухай асуудлыг судлах, санал боловсруулах Ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй баталсугай.

Ажлын хэсгийн       П.Баярхүү                 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн

ахлагч:                                                   Хурлын Тэргүүлэгч

 

Гишүүд:                     Ц.Байгалмаа           Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн

                                                               Хурлын Тэргүүлэгч

 

                                    Н.Батсүмбэрэл        Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн

                                                                  Хурлын Тэргүүлэгч

 

                                    Б.Цолмон                  Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн

                                                                    Хурлын Тэргүүлэгч

 

                                    Б.Сүхбаатар                 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн

                                                                        Хурлын Төлөөлөгч

 

Нарийн бичгийн     С.Батбаатар                        Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн дарга:                                                                        Хурлын Ажлын албаны Захиргаа,

бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн ахлах зохион байгуулагч

 

            2.Ажлын хэсгийн боловсруулсан саналыг Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанд 2018 оны 06 дугаар сарын      30-ны дотор танилцуулахыг Ажлын хэсгийн ахлагч /П.Баярхүү/-д үүрэг болгосугай.

 

 

 

 

ДАРГА                                               С.АМАРСАЙХАН

Холбоо барих
Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, жанжин Д.Сүхбаатарын нэрэмжит талбай 7
Холбоо барих утас: 70119921 /ХМОНХХ/
Имэйл хаяг: info@citycouncil.mn
Copyright © 2019 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.