Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
Хурлын хороод
Төсөв, санхүү, эдийн засгийн хороо
2018/08/13
- -

Төсөв санхүү, эдийн засгийн хорооны дарга  Ц.Сандаг-Очир

      - Төсвийн зарлагын хяналтын дэд хороо - Дарга Д.Бадарсан

  ЭРХЛЭХ АСУУДАЛ:
• Хамаарах салбар бүрт хотын менежментийн өөрчлөлтийн асуудал
• Нийслэлийн төсөв, түүний гүйцэтгэл, хяналт
• Төрийн санхүү, зээлийн болон татварын бодлого
• Нийслэлийн татвар, төлбөр, хураамж
• Аудит
• Гадаад орнуудын хотууд, олон улсын байгууллагатай байгуулсан зээлийн гэрээ, хэлцэл
• Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үндсэн чиглэл
• Шударга бус өрсөлдөөнийг хязгаарлах асуудал
• Бизнесийн орчинг сайжруулах арга хэмжээ
• Нийслэлийн гадаад хамтын ажиллагаа
• Улаанбаатар бүсийн хөгжил
• Нийслэлийн санхүүгийн чадавхийг бэхжүүлэх арга хэмжээ
• Нийслэлийн өмчийн менежментийн хөгжил


ЧИГ ҮҮРЭГ:
• Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралдаанаар тухайн хороонд хамаарах хэлэлцэх асуудлыг урьдчилан бэлтгэх, санал дүгнэлт гаргах:
• Хурлын тогтоол, шийдвэрийн биелэлтийг хянан шалгах:
• Эдийн засаг, бизнесийн орчин дахь төрийн оролцоог бууруулж, татварын дарамтыг багасгах, өрсөлдөөнийг бий болгох замаар эдийн засгийг тэлж, жижиг дунд болон өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэх:

Холбоо барих
Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, жанжин Д.Сүхбаатарын нэрэмжит талбай 7
Холбоо барих утас: 70119921 /ХМОНХХ/
Имэйл хаяг: info@citycouncil.mn
Copyright © 2019 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.