Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
Хурлын хороод
Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн хороо
2018/08/13
13
8 сар

Байгаль орчин ногоон хөгжлийн хороо - Дарга Л.Нарантуяа 

   - Байгаль орчны дэд хорооны дарга - Ч.Гантулга 

   -  Ногоон байгууламжийг хөгжүүлэх дэд хороо - Ц.Төрхүү 

 

ЭРХЛЭХ АСУУДАЛ:
• Хамаарах салбар бүрт хотын менежментийн өөрчлөлтийн асуудал
• Хөрс, ой, амьтан, ургамал хамгаалал
• Байгаль орчны хяналт
• Агаарын бохирдол, хөрсний бохирдол
• Хорт бодис, цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдал
• Цаг уур, орчны хяналт
• Усны бодлогын хэрэгжилт, хяналт, нөөц, усны бохирдол
• Тогтвортой хөгжил
• Хог хаягдал, дахин боловсруулалт
• Байгаль орчны судалгаа хөгжил
• Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх асуудал


ЧИГ ҮҮРЭГ:
• Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралдаанаар тухайн хороонд хамаарах хэлэлцэх асуудлыг урьдчилан бэлтгэх, санал дүгнэлт гаргах:
• Хурлын тогтоол, шийдвэрийн биелэлтийг хянан шалгах:
• Хог хаягдлыг тээвэрлэх, ангилах, боловсруулах, худалдан авах цогц менежментийг бий болгох:
• Агаарын бохирдлыг бууруулах “Утаагүй хот 2020” төслийг шинэ хэлбэрээр хэрэгжүүлэх ажлыг хариуцах:
• Агаар, хөрс, усны бохирдлыг бууруулах, усны урсацыг нэмэгдүүлэх, цэвэр усны хангамжийг сайжруулах арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлэх:
• Хотын тохижилтод цагаар ажиллах журам, Хог ангилагч, хог цуглуулагчдыг бүртгэлжүүлэн хөдөлмөр эрхлэлтийг албажуулахад шаардлагатай журмыг боловсруулан батлуулах:
• Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, эко орчин нэмэгдүүлэх чиглэлээр олон талт арга хэмжээ авч, хэрэгжилтэнд нь хяналт тавих

 

Холбоо барих
Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, жанжин Д.Сүхбаатарын нэрэмжит талбай 7
Холбоо барих утас: 70119921 /ХМОНХХ/
Имэйл хаяг: info@citycouncil.mn
Copyright © 2019 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.